Inbjudan till samtal om rätten att själv få välja arbete inom LSS

                                   Välkommen till Kulturcentrum Väst och samtal                                     med riksdagsledamot Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson,                                 talesperson i särskolefrågor och funktionshinderpolitisk talesperson                                                                  för Centerpartiet.

Tid: tisdagen den 16 april, kl. 14.00-16.00.                                                                          Plats: Stora Högagården, Stora vägen 16, 444 60 Stora Höga

Syftet med samtalet är att uppmärksamma FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning och Sveriges nya mål för funktionshinderspolitiken (SoU5). Regeringen har fått i uppdrag från riksdagen att komma med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde hösten 2017.

ANMÄL DIG senast torsdagen den 11 april till föreståndare Kajsa Odén                           Tel: 070 59 13 203                                                                                                            E-post: info@kulturcentrumvast.se

Medarrangörer:

från Kungälv: från Västra Götaland:

RÖDA HJÄRTANS ORKESTER BIDROG TILL MUSIKHJÄLPEN TILLSAMMANS MED GOA GÄNGET FRÅN LYSEKIL, tisdagen den 11 december på Bohusläns Museum i Uddevalla. Tack Studieförbundet Vuxenskolan Väst som arrangerade evenemanget.

SPELNING & WORKSHOP I MARK KOMMUN 29 oktober

Ett litet gäng från  Röda Hjärtans ensemble spelade vår interaktiva föreställning Phantasia på oktoberlovet i Mark kommun för personal från Kulturskolan samt elever från Särgymnasium och brukare från daglig verksamhet.

Efter föreställningen, höll vi en workshop för Kulturskolans pedagoger om vår metod och förhållningssätt ”Bemötandets scenkonst”.

ÖGONBLICK AV EN VECKA MED UPPLEVELSER

Vi arbetar med scenträning, som handlar om att hitta ett äkta djup och passion i konsten.          En passion som går bortom behov av att vilja bli bekräftad och omtyckt av andra.

När vi är beroende av andras tyckanden och bekräftelser tappar vi vår kraft. En stor del av vår scenträning handlar om att odla en sund självkänsla och närvaro i oss själva. Det handlar om att landa i oss själva och vår längtan att uttrycka oss, utan rädsla för att bli bedömda.

Vi har under veckan hittat nya uttryck i vår interaktiva föreställning Phantasia. Vi växer och utvecklas tillsammans i ett konstnärligt skapande. Mixen av våra deltagare är en förutsättning för vår kreativitet. Att vara olika berikar och öppnar upp för magiska konstnärliga uttryck.