MILJÖKARNEVALEN 2020

Vi vill förena och inspirera människor att gemensamt arbeta för en hållbar samhällsutveckling och miljö. Vi är övertygade om att när människor upplever gemenskap, lust och glädje är de mer benägna att ta in kunskap och bidra till en förändring.

Röda Hjärtans Teater har beviljats bidrag via Kulturmiljonen, ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i GR, för att under år 2020 genomföra ett ”Miljökarnevalprojekt för Hållbar utveckling” i fyra kommuner; Lilla Edet, Kungälv, Tjörn och Stenungsund.

Röda Hjärtans teater från Kulturcentrum Väst (KCV) är initiativtagare till projektet. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SV) och fyra kommuner planerar och organiserar vi projektet. KCV har sedan fem år arbetat med hållbar utveckling och miljöfrågor i Västra Götaland på: kulturhus, teatrar, utbildningar, skolor och arbetsplatser. Vi vill fortsätta att arbeta för varandra och vår miljö.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

Målet är att projektet ska skapa nya kreativa möjligheter för civilsamhället att bli bättre på att inkludera fler i arbetet med att nå de Globala målen, enligt agenda 2030. https://www.globalamalen.se/

Att tänka på!   Vår svenska demokrati har fötts ut människors ideella engagemang.           Alla kan göra något, och vi behövs för att Globala målen ska bli verklighet! Det behövs hopp, engagemang och samarbete för att mobilisera kraft till en förändring. Kulturen och scenkonsten har en stor potential i att skapa möten mellan människor som kan generera den kraften.

SAMARBETSPARTNERS SOM VILL GÖRA SKILLNAD FÖR VÅR MILJÖ I PROJEKTET                                                                                                               Enskilda entreprenörer, organisationer, föreningar, näringsliv mm.                                            (Vi fyller löpande på listan under året.)

Stenunungsund: Molekylverkstan Science Center Stenungsund

Kungälv: Trekungagymnasiet i Kungälv, Kongahälla Center, FUB Kungälv

Tjörn: Delta,

Lilla Edet: Kulturskolan,