OM OSS

KULTURCENTRUM VÄST & RÖDA HJÄRTANS ENSEMBLE
Vi är en konstscen i Stenungsunds kommun, en Fri integrerad teater och Daglig- Kulturarbetsplats inom (LSS) för personer med intellektuella funktionsvariationer. Det betyder att hos oss arbetar professionella artister och aktörer med och utan funktionsvariationer.        Vi ser alla som jämlikar med ett gemensamt mål, att skapa tillsammans. Alla har vi något att bidra med och lära av varandra. Det är essensen av vårt respektfulla förhållningssätt,            som handlar om att ”Alla är lika mycket värda”.

RÖDA HJÄRTANS KULTURFÖRENING & ENSEMBLE                                                   Röda Hjärtans kulturförening/ensemble är en del av Kulturcentrum Väst och består av medlemmar/aktörer som arbetar för sin dröm, att få tillträde till den offentliga scenen och göra skillnad i samhället.  Det är Kulturföreningen Röda Hjärtan som efter många års arbeten, flera mindre och stora projekt lyckats skapa en daglig arbetsplats inom (LSS), där människor med intellektuella funktionsvariationer kan arbeta professionellt med scenkonst.

Kulturcentrum Väst är tillsammans med  Röda Hjärtans ensemble en integrerad Fri teater. Vi arbetar med gränsöverskridande scenkonst, där; teater, dans, cirkus, film och rörelse möter bildkonst i sinnliga och fantasifulla installationer.

Vi arbetar på samma sätt som en professionell teater och vi har höga konstnärliga mål.          Det betyder att vi fokuserar på konstnärlig kvalité i kombination med pedagogiska metoder där det finns utrymme för varje individ att utveckla sina förmågor.

Vi tror att människor utvecklas av ett gemensamt mål och positiva förväntningar. Vi är övertygade om att alla människor växer när de känner att de har makt att vara med och göra sin röst hörd i samhället. Vi gör det med konstnärliga uttryck!

Kulturcentrum Väst erbjuder nya möjligheter för dig som vill arbeta tillsammans med andra och som längtar efter en kreativ gemenskap, där dina unika konstnärliga kvalitéer tas tillvara på. Vi arbetar bortom konkurrens, prestation och jämförelser med andra. Här finns plats att bara vara det bästa, dig själv.

 

 

SCENTRÄNING OCH SKAPANDE VERKSAMHET
Har du en längtan efter att spela teater, cirkus, sjunga och/eller uttrycka dig genom bild- och formskapande? Vi erbjuder personer med intellektuella funktionsvariationer att delta i vår scenträning. Kanske vill du bara befinna dig i en kreativ gemenskap? Vi har också andra alternativ där du kan arbeta mer praktiskt med arbetsuppgifter i anslutning till vår scenkonst.

”Jag är så lycklig för att jag får vara här. Jag känner att jag har blivit en bättre människa av att vara här. Jag tar mer hänsyn till andra människor. Och jag mår så bra. Det finns ingen annan plats jag hellre vill vara på! Jag älskar er allihop!”
Citat från en av våra deltagare


En kortfilm om Kulturcentrum Väst när vi var ett Arvfondsprojekt år 2013-2016.

VÅRT MÅTTO
Vi förverkligar drömmar åt och med människor som sällan eller aldrig fått höra att just deras drömmar kan bli sanna, och vi får dem att växa, blomma och känna sig värdefulla. Vi gör det genom att producera och leverera scenkonst av hög kvalitet och skapa meningsfull sysselsättning där alla bidrar utifrån sina förmågor.

Fin bild Crossroads

PUBLIK VERKSAMHET                                                                                                     Våra målgrupper är; allmänheten, organisationer, företag, föreningar, skolan, särskolan, gruppboenden, personal som arbetar inom vård, skola, omsorg och service mm. Vi uppträder på vår scen i Stenungsund samt på beställning i hela landet och utomlands.

Phantasia käppar + ansikten liten

VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR                                                                                              Vi arbetar med gränsöverskridande scenkonst, där teater, cirkus, musik, dans och rörelse möter bildkonst i sinnliga och fantasifulla installationer. Vårt konstnärliga uttryck bygger på att kommunicera med publiken bortom det talade ordet. Med hjälp av egen suggestiv musik, mask, clown, stora dockor, magiska kreationer och ett eget unikt scenspråk vill vi beröra alla sinnen.

ANDRA PUBLIKA EVENEMANG                                                                                   Vi erbjuder föreläsningar, workshops och handledning för grupper med och utan intellektuella funktionsvariationer inom olika teman:

FÖRELÄSNINGAR

  • Hur kan vi vända en nedsättning till en superkraft?
  • Mångfald och olikheter som berikar.
  • Bemötandets scenkonst (om vår metod som vi arbetar med på vår teater.)
  • Om funktionsvariationer och normkritiskt förhållningssätt.

WORKSHOPS

  • Konsten i att leda sig själv och andra.
  • Att våga göra fel och misstag.  En livsbejakande workshop med improvisationer och lek.
  • Teambuildning med aktörer från Kulturcentrum Väst som bidrar med en ny kvalité och förhållningssätt till arbetsgrupper.

RÖDA HJÄRTANS ORKESTER                                                                                    Röda Hjärtans ensemble har en egen orkester som spelar för allmänheten, på uppdrag och beställningar av enskilda och offentliga uppdragsgivare. Dessa publika evenemang kan bokas in, på vår egen teater eller där ni finns.

PERSONAL I LEDNINGSGRUPPEN
Marie Lindblad: konstnärlig ledare/dramapedagog/regissör/projektledare
Kajsa Odén: föreståndare för den dagliga verksamheten (LSS)                                        Krister Jonasson: ansvarig för bild & form/scenograf och musiker

 

   Heart_Kulturcentrum

Telefon:     +46 70 591 32 03

E-post:      info@kulturcentrumvast.se

Facebook: https://www.facebook.com/kulturcentrumvast

En reaktion på “OM OSS

  1. Pingback: Rapport från kryptan | Kulturcentrum Väst

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *