NYLIGEN AVSLUTAT SKAPANDE SKOLA PROJEKT.

SKAPANDE SKOLA PROJEKT på Töllsjöskolan i Bollebygd.

Under oktober månad 2022 besökte vi Bollebygd med ett skapande skola projekt.

MÅLET MED SKAPANDE SKOLA PROJEKTET i Bollebygd var att öka medvetenheten kring befintliga normer och bygga inkluderande strukturer. Vi skapade personliga möten med aktörer från Röda Hjärtans ensemble med funktionsvariationer. Vi delade kunskap om vad en funktionsvariation är, väckte engagemang och vidgade perspektivet på sig själv och samhället runt oss, vi hoppas att vi hos elever och skolpersonal skapat en förståelse för det som är annorlunda. Det är normalt och fint att vara annorlunda, vi är alla unika. 

GENOMGÅENDE TEMA I AKTIVITETER Vi utgår från temat flocken och fåglar i våra skapande aktiviteter. Vi kan tycka olika och se olika ut men vi delar alla samma behov av att tillhöra en flock, att tillhöra och vara en del av en gemenskap, trygghet och att bli accepterad och älskad för den man är. 

AKTIVITETER 

DEL 1: Workshop masktillverkning – vi gör fågelmasker av återbruk och talar om flockbeteende.

DEL 2: Workshop med klasser – drama, rytmer och sång. Vi varvar praktiska övningar med att berätta om hur vi arbetar med olikheter på Kulturcentrum Väst. Vidare om vad en funktionsvariation är och hur vi kan lyfta våra superkrafter fast vi också kan ha svårt för vissa saker. 

  • Syftet med workshops är att öka elevers acceptans och tolerans för olikheter och skapa ett ökat samarbete och tillåtande klimat i skolan. Att stimulera glädje och ha roligt tillsammans 

DEL 3: PHANTASIA – en interaktiv dramaupplevelse där gränserna suddas ut mellan elever och skådespelare. Fokus ligger på att stimulera kreativitet, skapa samspel och dialog. Ett dramapass, med musik, sång, dans och maskerna vi tillverkat tillsammans av återbruksmaterial.

METODER VI ANVÄNDER Vi använder oss av en normkritisk metod och pedagogik med syfte att skapa förutsättningar för reflektion som leder till förändring. 

Tre fågelmasker gjort av återbruksmaterial.