ARBETSTRÄNING

Hos oss kan en få ARBETSTRÄNING – REHABILITERING – SPRÅKTRÄNING

Kulturcentrum Väst, KCV, erbjuder kvalitetssäkrad och framgångsrik praktik, arbetsträning eller konstnärlig rehabilitering för personer som står utanför arbetsmarknaden, utlandsfödda och studenter från yrkesinriktade utbildningar. Målet med att arbetsträna hos Kulturcentrum Väst är att få alla delar i livet att fungera bra samtidigt.

FÖRETAG FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD

Kulturcentrum Väst är licenstagare till Vägen ut! kooperativens Karriärstödsmetod, en vägen-till-arbete-kedja i sociala företag.  Metoden bygger på ett mycket nära samarbete mellan myndigheter och det sociala företaget. Syftet är att skapa en gemensam ingång till arbetsmarknaden genom att samordna insatser kring den enskilda människan.

Metoden är utvecklad av Vägen ut! kooperativen som är Sveriges största franchisekedja av arbetsintegrerade sociala företag, inom flera branscher. Vägen ut! drivs utifrån ett tydligt egenmaktsperspektiv (empowerment) där delaktighet och eget ansvar är viktiga beståndsdelar. Tron på den egna kraften genomsyrar verksamheten och egenerfarenheten anses som den mest värdefulla kompetensen. Samarbetet med Vägen ut! kooperativen känns naturligt och är en utveckling av den sociala verksamhet vi redan bedriver för att bidra till en mer hållbar värld. Vi blir starkare tillsammans!

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi arbetar för att arbetstagare ska känna sig värdefulla och se sig själva som en resurs för samhällsutveckling. Det handlar om att skapa utrymme för glädje, nyfikenhet, mod, stolthet och framåtanda. Vi värnar om vår miljö och varandra. Välmående individer i välfungerande organisationer ger vinster för individen, organisationen och samhället, vilket visat sig i våra verksamheter. 

När agenda 2030 och de globala målen antogs lovade världens ledare att ingen skulle lämnas efter – ”Leave no behind” och då med särskilt fokus på de mest utsatta. Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och en förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vi vill vara med!

EN ARBETSPLATS FÖR MÄNNISKOR ATT VÄXA OCH BLOMMA

Kulturcentrum Väst erbjuder en gemenskap och mötesplats med hög tolerans där människors lika värde står i centrum! Hos oss arbetar människor med skilda förutsättningar och bakgrunder. Våra mixade grupper har bidragit till en prestigelös miljö där man inte konkurrerar eller jämför sig med varandra. De erfarenheter vi gjort har visat att om gruppen är mer mångfacetterad, främjas ett hälsosammare och mer tillåtande klimat. I vår miljö får människor växa och utvecklas efter sina förutsättningar.  

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET MED FLERA MÖJLIGHETER

Vi arbetar med konstnärlig verksamhet och här finns flera möjligheter för dig som är intresserad av: scenkonst, musik, teknik, textil, färg och form. Vi erbjuder också arbetsträning med mera praktiska sysslor som är kopplade till vår verksamhet.

Hälsa och friskvård är en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar med både stärkande individ och gruppaktiviteter med: gympa, dans, yoga, tai chi, meditation och fritidsaktiviteter utomhus.

HUR ARBETAR VI?

Den arbetsträning som erbjuds i vår verksamhet passar bra för människor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid eller som har hamnat ”mellan stolarna”.

Beroende på aktuella avtal erbjuder vi:

 • Studiebesök med information om arbetsplatsen.
 • Matchning utifrån deltagarnas intresse och kompetens.
 • Arbetsträningsplan med mål och överenskommelser.
 • Motivatör som handleder i arbetet.
 • Kontaktperson som hjälper till med samtal, planering och nätverksmöten.
 • Uppföljning genom DOK-träning.

Det här ingår i processen

 • Utveckla sina resurser med fokus på det friska.
 • Tillhörighet i arbetsgrupp och gemenskap.
 • Kontinuitet i medarbetargruppen.
 • Utveckla sitt nätverk.

METODER I VÅR ARBETSTRÄNING

 • Bemötandets Scenkonst, en metod och förhållningsätt som arbetats fram i Kulturcentrum Väst konstnärliga arbete med marginaliserade grupper.
 • Fokus i metoden handlar om att medvetandegöra våra arbetstagare att uppleva sig själva att se sig själva som en resurs för samhällsutveckling. 
 • MI – Motiverande intervju
 • Salutogent förhållningssätt
 • Situations anpassat ledarskap
 • Karriärstödsmetoden

KOMBINERA ARBETSTRÄNING OCH SPRÅKTRÄNING

Vi erbjuder personer som behöver språkträning i svenska en möjlighet att lära sig svenska på arbetsplatsen. Hos oss arbetar vi lustfyllt och kreativt med praktiska metoder och verktyg för dig som vill utveckla din svenska. Det är en möjlighet för de personer som behöver arbetsträna och träna på att prata svenska parallellt med att de läser svenska på SFI.

Vi utgår från Forum Skills metodmaterial, Svenska på jobbet.

LÄNK: www.forumskill.se/

LÄNK: Vägen ut! kooperativen

KONTAKT:

kajsa@kulturcentrumvast.se

Kajsa Odén: 0705-913203