SOPONIA – föreställningen

Nytt projekt under arbete!

…vi möter en flock fåglar och ett gäng råttor på en SOPSTATION, där arbetar också planetskötarna, de undersöker om det finns saker som en kan återbruka. Till sopstationen kommer de oaktsamma och konsumtions-zombies som tror att jordens resurser är outtömliga och det är bara att skaffa nytt hela tiden…kanske dyker det också upp
några i slips som inte tycker att det är nödvändigt med ett Återbruk…

VI BJUDER NU IN TILL SAMVERKAN I ETT SCENKONSTPROJEKT SOM FOKUSERAR PÅ SOPOR OCH NEDSKRÄPNING.

Vi vill göra både barn och vuxna uppmärksamma på konsekvenser av nedskräpning och vikten av sopsortering och återvinning. Vi behöver göra det igen och igen. För att ta hand om vår miljö, minska onödig konsumtion och sortera sopor är något som vi behöver lära oss – och ständigt påminnas om.

Röda Hjärtan & Cirkusexpressen söker finansiering för att producera ett konstnärligt verk, en musikteater & cirkusföreställning, ett hållbarhets projekt ”SOPONIA” som handlar om återbruk, nedskräpning, sopsortering och återvinning.

Vi söker nu finansiering för att i första etappen göra sk. konstnärlig forskning på hur vi som grupp/flock kan ändra vårt vardagsbeteende så att vi blir mer benägna att göra det nödvändiga förändringsarbete som behövs för att nå de globala målen i AGENDA 2030.

En grundtanke är att involvera grupper eller föreningar i det område, stadsdel eller kommun vi kommer att spela i. Vi arbetar för förankring och inkludering och kulturmöten som gör skillnad.

Ett syfte med projektet är att skapa aktiviteter som inkluderar fler människor i klimat och miljöarbetet enligt agenda 2030. Vi vill nå ut i bostadsområden av olika slag, främst barn och unga men även till den övriga allmänheten. Scenkonstverket som kommer att bli resultatet av den konstnärliga forskningen ska kunna ses och förstås av barn och vuxna med olika bakgrunder och nationaliteter, med och utan funktionsnedsättning.

PROJEKTETS KONSTNÄRLIGA SCENKONSTIDÉ.

Idéen bygger på att skapa färgstarka och musikaliska sceniskt verk som ska spelas utomhus, ca 45 min. långt. Föreställningen ska vara både tankeväckande och underhållande samt innehålla interaktiva delar där publiken medverkar.

Vi eftersträvar ett sceniskt och universellt uttryck som är både visuellt, poetiskt samt fysiskt. Styrkan med föreställningen är att handlingen gestaltas till större delen utan ord och kan förstås av alla oavsett nationaliteter. 

Spelplatsen kräver utrymme, i form av ett större torg, fotbollsplan eller annan större allmän plats. Vi använder vi oss av en cirkel där en enklare scenografi byggs upp under själva föreställningen.

Föreställningen ska produceras med minsta möjliga konsumtion och klimatpåverkan. Allt från scenografi/kostym till affisch ska i möjligaste mån vara gjort av insamlat, återvunnet och förnybart material. 

MÅL & SYFTE MED PROJEKTET.

DET ÖVERGRIPANDE MÅLET är att bidra till miljöarbetet för agenda 2030 och till en socialt- och hållbar utveckling. I projektet fokuserar vi på nedskräpningen i havet och land. 

DELMÅL är att skapa nya kreativa möjligheter i samhället för att vi ska bli bättre på att inkludera fler i arbetet med att nå de Globala målen, enligt agenda 2030. Det gäller framförallt gruppen personer med funktionsnedsättning.

SYFTET MED PROJEKTET handlar om att förändra attityder och beteenden kring nedskräpning och lyfta vikten av sopsortering. Vi vill med projektet väcka engagemang samt öka miljömedvetenheten hos såväl barn som vuxna. Genom en teater & cirkusföreställning utomhus vill vi väcka en större medvetenhet om sop- och källsortering och hur den gör skillnad för vår miljö. 

SAMARBETSPARTNERS I PROJEKTET. För att nå de globala målen behöver vi samarbeta. Vi bjuder in organisationer i Sverige som vill synas och hitta nya kreativa vägar att göra skillnad för vår miljö.

I projektet samverkar vi nu med:

Under piloten i Uddevalla: 
 Region Teater Väst
 Cirkusexpressen
 Kooperativet "Vägen ut"
 Studieförbundet Vuxenskolan
 Bohusläns Museum
 Daglig verksamhet Uddevalla
 Studio 32
 
I övriga kommuner (klara, fler tillkommer):  
Blå Stället (Angered)
 Västerhavsveckan
 FUB Kungälv
 Molekylverkstan Science center
 Meeting Plays i Biskopsgården
 Konstkollektivet i Mölndal
 Kronan Kulturhus i Trollhättan
 Kollaborativ Ekonomi (Göteborg)
 Minimeringsmästarna
 Håll Sverige Rent 

”Leave No One Behind” Ingen ska lämnas utanför i utvecklingen. Marginaliserade grupper ska få möjlighet att ta del av de globala målen, enligt agenda 2030. Personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver få samma möjlighet till kunskap som normalstörda om vad de livsviktiga globala målen innebär. Vi ökar tillgängligheten till de globala målen för personer med funktionsnedsättning.

Vår ”plastdrottning” kommer att resa sig ur haven och dyka upp igen…

VILL DU/NI VARA MED? maila: info@kulturcentrumvast.se

GÅ TILL: PHANTASIA