SOPONIA 2.1 – interaktiv föreställning

Nytt projekt under arbete!

…vi möter en flock fåglar och ett gäng råttor på en SOPSTATION, där arbetar också planetskötarna, de undersöker om det finns saker som en kan återbruka. Till sopstationen kommer de oaktsamma och konsumtions-zombies som tror att jordens resurser är outtömliga och det är bara att skaffa nytt hela tiden…kanske dyker det också upp
några i slips som inte tycker att det är nödvändigt med ett Återbruk…

SOPONIA 2.1

Röda Hjärtans ensemble & Cirkusexpressen i Forshälla samverkar i ett konstnärligt verk, en interaktiv musik- & cirkusföreställning som handlar om återbruk, nedskräpning, sopsortering och återvinning.

Den interaktiva föreställningen är en del i vårt projekt SOPONIA där vi vill göra människor uppmärksamma på vikten av sopsortering och återvinning samt att uppmärksdamma behovet av att minska onödig konsumtion och hur det kan göras. Att ta hand om vår miljö är något som vi behöver lära oss – och ständigt påminnas om.

Interaktiv scenkonst är ett sätt för deltagarna/publiken att vara med och påverka i en social context bortom traditionell teater. Vi bjuder in att bli medskapare i en berättelse. Det är ett sätt att engagera publiken på ett lustfyllt sätt och att skapa samhörighet. Fokus ligger på att stimulera kreativitet, skapa samspel och dialog.

Föreställningen tar med oss till sopstationen SOPONIA där vi iscensätta och dramatisera situationer kring vårt miljöbeteende och medvetandegör hur våra val påverkar vår miljö och hur du och jag tillsammans kan göra skillnad.

Vi spelar för olika grupper med högst 50 pers. vid varje tillfälle. 

Vi eftersträvar ett sceniskt och universellt uttryck som är både visuellt, poetiskt samt fysiskt. Styrkan med föreställningen är att handlingen gestaltas till större delen utan ord och kan förstås av alla oavsett nationaliteter. Föreställningen ska produceras med minsta möjliga konsumtion och klimatpåverkan. Allt från scenografi/kostym till affisch ska i möjligaste mån vara gjort av insamlat, återvunnet och förnybart material. 

MÅLET är att bidra till miljöarbetet enligt agenda 2030 och att skapa nya kreativa möjligheter i samhället för att vi ska bli bättre på att inkludera fler i arbetet med att nå de Globala målen. Det gäller framförallt gruppen personer med funktionsnedsättning.

”Leave No One Behind” Ingen ska lämnas utanför i utvecklingen. Marginaliserade grupper ska få möjlighet att ta del av de globala målen, enligt agenda 2030. Personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver få samma möjlighet till kunskap som normalstörda om vad de livsviktiga globala målen innebär. Vi ökar tillgängligheten till de globala målen för personer med funktionsnedsättning.

Vår ”plastdrottning” kommer att resa sig ur haven och dyka upp igen…

GÅ TILL: PHANTASIA