interaktiv scenkonstupplevelse

För arbetsgrupper, elevgrupper, ledningsgrupper mfl.

Vad händer när vi människor är villiga att acceptera andras hjälp och ge vår hjälp till andra? Vad skulle ett sådant förhållningssätt göra för skillnad i din/er arbetsgrupp, klass, organisation eller förening?

I ”FLOCKEN” utgår vi ifrån att alla ingår i en flock fåglar som reser i väg till landet Phantasia.
Vi börjar och slutar i en cirkel, där deltagarna tillsammans med skådespelare är medskapare under 45-50 min. Fokus ligger på att stimulera kreativitet, skapa samspel och dialog.
I rollspelet ”FLOCKEN” undersöker vi människors olikheter och likheter och hur vi människor kan lyfta och stötta varandra som gässen gör när de flyger i V-formationer på himlen.
 
”Gässen stöttar och hjälper varandra när de flyger  i grupp. En fågel som flaxar med vingarna underlättar för bakomvarande gås genom att skapa uppåtvindar, så att det blir mindre motstånd att flyga i. Om en fågel faller ur formationen känner den omedelbart att det blir jobbigare och återtar sin plats så snabbt som möjligt. När ledarfågeln blir trött flyttar den bakåt och en annan fågel tar täten. Gässen längre bak skriker och tjoar för att heja på de främsta att hålla farten”.

TANKAR OM FLOCKEN

Vi vill med scenkonstupplevelsen öka medvetenheten kring befintliga normer och bygga inkluderande strukturer. Det är normalt att och fint att vara annorlunda, vi är alla unika. Det är också viktigt att bejaka människors längtan efter att vara lika, att tillhöra en grupp.

Vi undersöker i grupp hur vi kan vara olika och tack vare det skapa ett gemensamt VI, där vi känner oss inkluderade och respekterade. Vi kan tycka olika och se olika ut men vi delar alla samma behov av att tillhöra en flock, att tillhöra och vara en del av en gemenskap, trygghet och att bli accepterad och älskad för den man är.

PRAKTISK INFORMATION

Längd: 50-60 min.

Byggtid: 2,5 tim.     

Rivtid: 1 tim.

Max antal deltagare: 50 pers. – Minst antal deltagare: 20 pers.

Lokal: en större lokal 10x10m, aula eller gymnastiksal.

Mörkläggning: ja

Bärhjälp: ja

Förutsättningar:

  1. Lokalen behöver vara tillgänglighets anpassad för våra aktörer med handikapptoalett och eventuell hiss.
  2. Publik och skådespelare behöver stolar eller bänkar som kan placeras ut i en ring efter det antal som medverkar. Arrangör ansvarar för att dessa tas fram och plockas bort.
  3. Vi behöver stämma av med vaktmästare-lokalansvarig-tekniker på plats innan vi kommer.

                                             KONTAKTUPPGIFTER

Kajsa Odén     

Tfn: 0705 913 203     

E-post: kajsa@kulturcentrumvast.se

Kontakta oss för pris och upplägg så skapar vi det bästa upplägget för er.

   

GÅ TILL: PHANTASIA