VI ERBJUDER…

Kulturcentrum Väst är en aktör som arbetar för en social- och hållbar miljömässig utveckling. För att värna om vår miljö behöver vi kommunicera och relatera med varandra på nya sätt. Förutom vår konstnärliga verksamhet erbjuder vi workshops, föreläsningar och upplevelsebaserade utbildningspaket med focus på hållbara relationer. Sedan 2020 är vi också licenstagare till VÄGEN UT! kooperativen.

VISION, VAD VILL VI? – Vi vill bidra till ökade socialt hållbara och hälsosamma grupper, där alla människor värderas lika i samhället.

Vi vill skapa plats för de nya rösterna, de nya uttrycken, både i det stora och lilla formatet. Tillsammans med handledare från KCV föreläser aktörer med funktionsnedsättning. Deras berättelser berör på djupet och de har en förmåga att med närvaro och äkthet skapa kontakt och förståelse hos såväl unga som vuxna.

MÅLGRUPP. Våra målgrupper är: gymnasieskolor, kommuner och region, offentlig förvaltning (arbetsförmedling och försäkringskassan) utbildningar inom vård och omsorg, daglig verksamhet inom LSS och inte minst föreningar och organisationer av olika slag. Vi vänder oss till dig som leder och arbetar med människor, barn eller vuxna. Till alla med ett genuint intresse för mänskliga möten.

Mirjam och Linda föreläser i Lilla Edet om ”hållbart ledarskap” för pedagoger i Västra Götaland inom utbildning och omsorg.

FÖRELÄSNING

Bemötandets scenkonst, när olikheter blir en tillgång. I föreläsningen berättar aktörer med och utan intellektuell funktionsnedsättning om den metod och förhållningssätt som har utvecklats i skapande arbete på Kulturcentrum Väst.

WORKSHOPS

Skillnader mellan att vara: privat, personlig eller professionell på jobbet. Vi har olika roller hemma och på jobbet. Att bli medveten om dina olika roller och hur du relaterar hjälper dig och arbetsgruppen att utvecklas.

Ledarskap & Bemötande som bidrar till att odla socialt hållbara grupper. Praktiska moment varvas med teori där våra aktörer från Röda Hjärtans teater delar med sig om sin syn på ledarskap och bemötande som skapar tolerans och trygghet på arbetsplatsen.

Kraften i konstnärligt skapande. En möjlighet för dig som vill utveckla ditt ledarskap, behöver inspiration, och verktyg för att höja kvalitén i skapande arbete med utsatta och marginaliserade grupper.

pedagoger i Västra Götaland inom utbildning och omsorg lyssnar

UTBILDNINGSPAKET

Vi kombinerar en workshop eller föreläsning med vår interaktiva föreställning Phantasia. Interaktiv teater är oslagbart för att skapa en gemensam upplevelse och ge ett kreativt utgångsläge för en arbetsgrupp som behöver ny energi och inspiration. I Phantasia utforskar och reflekterar vi kring bemötande, attityder och kommunikation på ett prestigelöst och roligt sätt.

SKAPANDE SKOLA PROJEKT

Hos Kulturcentrum Väst hittar du professionella pedagoger, konstnärliga handledare och scen-konstnärer med lång erfarenhet av pedagogiskt och konstnärligt arbete med elever och personal. Här finns stor yrkesmässig kompetens i att hålla workshops inom olika scenkonstområden som bl.a. teater, drama, rytm, och improvisation.

Vi erbjuder också kortare och längre projekt där vi skapar en föreställning tillsammans.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VERKSAMHETER VI BESÖKT:

Yrkeshögskolan för Vård och Omsorg i Uddevalla

Akvarellmuseet på Tjörn

Kulturfestival Spezial i Blekinge

Dagliga verksamheter på Orust, Tjörn, Lilla Edet, Uddevalla

Marks Kulturskola

Bohusläns Museum

Studieförbundet Vuxenskolan i Åmål

Stenungsbaden Yacht Club

Kulturprojektet STOLT – Kulturskolorna i Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet

Särskolan på Orust

Fuxneraskolans i Lilla Edet

Klangfärg (Kultur i Väst)

Kontakta oss för mer information.
Tillsammans hittar vi det bästa upplägget för er.

Kontakt: Kajsa Odén

tfn: 070 591 3203

e-post: info@kulturcentrumvast.se

.