WORKSHOPS

Bemötande och Ledarskap som bidrar till att bygga socialt hållbara grupper

Workshopen vänder sig till dig som arbetar med människor: barn, unga eller vuxna. Till dig som i ditt arbete möter personer med funktionsnedsättning, anhörig, brukar- och intresseorganisationer samt alla med ett genuint intresse för mänskliga möten.

HÄR KAN NI LADDA HEM EN PDF OM DEN HÄR WORKSHOPEN

Om kraften i konstnärlig skapande

Det här är en workshop för dig som leder en skapande verksamhet eller som vill starta upp en skapande verksamhet.  En möjlighet för dig som vill utveckla ditt ledarskap, behöver inspiration, och verktyg för att höja kvalitén i ditt skapande arbete.

HÄR KAN NI LADDA HEM EN PDF OM DEN HÄR WORKSHOPEN

Arbetsplatsens teater Om skillnader mellan privat, personlig och professionell

Att bygga relationer på arbetsplatsen som ledare är att gå balansgång mellan att vara privat, personlig och professionell och man behöver hålla sig på rätt sida. Det här är en workshop för dig/er som arbetar med människor, som professionella stödjare, ledare och chefer. Ledare och skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning delar med sig av sina erfarenheter av arbetet på Kulturcentrum Väst.

HÄR KAN NI LADDA HEM EN PDF OM DEN HÄR WORKSHOPEN

Workshop med vuxenutbildningen i Uddevalla

Bokning: Kajsa Odén Kulturcentrum Väst
tfn: 070 591 32 03
e-post: kajsa@kulturcentrumvast.se