RÖDA HJÄRTANS ENSEMBLE


Dokumentation från föreställningen ”BLÅ PLANET” som spelades på Regionteater Väst i Uddevalla hösten 2019.

Röda Hjärtans Ensemble har funnits sedan år 2013, under åren har vi utarbetat ett sceniskt språk som gör att verken vi spelar är tillgängliga för alla, – ung, gammal, funktionsvarierad eller normalstörd, svenskspråkig eller annan språkig…alla kan uppleva och ta till sig våra föreställningar.

Sedan start har vi varit engagerade för hur vi bättre kan ta hand om varandra och vår planet. Vi skapar scenkonst med fokus på vår miljö, social- och hållbar utveckling. Våra scenkonst föreställningar produceras med minsta möjliga konsumtion och klimatpåverkan. Allt från scenografi till affisch skapas av insamlat, återvunnet och förnybart material.

Röda Hjärtans motto:
”Vi förverkligar drömmar tillsammans med människor som sällan eller aldrig fått höra att just deras drömmar kan bli sanna, skapar en grund för att växa, blomma och känna sig värdefulla”

Linda Sandqvist och Erik Rundqvist i föreställningen ”CROSSROADS” (2014)

OM RÖDA HJÄRTANS ENSEMBLE

Röda Hjärtans Ensemble är en ideell förening under Kulturcentrum Västs paraply som arbetar med utåtriktad scenkonst. Vi kallar oss en integrerad teater vilket betyder att i vår ensemble medverkar aktörer med och utan funktionsvariation.

–  Det startade med en dröm hos några personer med funktionsvariation hemmahörande i Stenungsunds kommun. Drömmen om att utbilda sig och få arbeta på riktigt med teater och annan konstnärlig verksamhet. En kulturförening startades år 2009 och drömmen började gro. Det skulle ta 7 år och mycket arbete innan deras dröm gick i uppfyllelse.

År 2013 beviljades Röda Hjärtans ensemble ett 3 årigt Allmänna Arvsfonden projekt och ridån kunde äntligen gå upp.

Multidisciplinär scenkonst med äkthet & hjärta. Röda Hjärtans Ensemble skapar en universell multidisciplinär scenkonst med rika bildvärldar och ett musikaliskt uttryck som går igenom alla språkbarriärer. Vi utnyttjar till fullo teaterns förmåga att förmedla på många olika plan samtidigt. Vi undersöker gestaltning som, utan ord, talar till och berör publikens känslor, bortom det intellektuella tänkandet.

Scenkonst tillgänglig för alla. Ensemblens aktörer har olika förutsättningar och bakgrund. De är viktiga komponenter i den konstnärliga utvecklingen. Vi utgår från varje individs unika personlighet och skapar därifrån konst som berör och skapar kontakt med vår publik. Det intressanta för oss är inte att försöka efterlikna någonting, utan komma med någonting nytt.

Vi vill skapa plats för de nya konstformerna, de nya rösterna, de nya uttrycken, de nya sätten att leva tillsammans… både i det stora och lilla formatet.  Det handlar om att öppna upp för kulturell mångfald som omfattar sektorer bortom de traditionella kulturarenorna. Det är mångfalden i vår ensemble som är vår styrka. Vi förmedlar ett unikt konstnärligt uttryck och djup, på ett sätt som ofta går rätt in i publikens hjärtan.

En bild från ”PHANTASIA” (2016)

Samarbeten. Vi har genomfört och medverkar i flera projekt med olika kulturaktörer inom teater, cirkus och film. Vår senaste produktion ”BLÅ PLANET” genomfördes i samarbete med Cirkusexpressen från Forshälla och vi samverkade också i långfilmsprojektet ” VIPPEHOLMSEXPRIMENTEN” som drivs av FILMRAMPEN i Trollhättan och spelades in under 2021. Vårt nästa projekt ”SOPONIA” kommer att genomföras med en mångfald av samverkansparter. I den planerade piloten, som kommer att ha Uddevalla som genomförande-kommun, samverkar vi bl.a med Regionteater Väst, Cirkusexpressen och Bohusläns museum.

Cirkusexpressen medverkade i föreställningen BLÅ PLANET, 2019

Bemötandets scenkonst. Vårt arbete och den praktiska erfarenhet vi samlat på oss genom åren har landat i en egen, pedagogisk metod.

Metoden kan också ses som en levande modell som synliggör förutsättningar för att odla hållbara grupper i samhället. I Röda Hjärtans Teater arbetar flera aktörer som enligt sina diagnoser/journaler ej skulle kunna stå på scenen och uppträda inför en publik eller vara med och leda en workshop eller en föreläsning.

Bemötandets Scenkonst lyfter viktiga förutsättningar för hur alla människor (inte bara personer med funktionsvariation) kan utveckla sin fulla potential. Vi synliggör också hur olikheter och mångfald skapar hållbara och kreativa grupper.

Bemötandets Scenkonst bygger på djupt mänskliga värderingar som handlar om jämlikhet, delaktighet, ömsesidighet och respekt för varje människas unika förmågor.

LÄS MER OM METODEN HÄR!

LEDARE & AKTÖRER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING FRÅN RÖDA HJÄRTANS ENSEMBLE ERBJUDER UTBILDNINGSPAKET OCH FÖRESTÄLLNINGAR I VÅRA PEDAGOGISKA METODER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT.

Cirkusdirektörerna i föreställningen BLÅ PLANET, Regionteater Väst, hösten 2019.

MILJÖKARNEVAL, POP-UP dans mm.

Det är inte bara scenkonst vi producerar. Under 2020 skapade vi projektet MILJÖKARNEVAL FÖR SOCIAL- OCH HÅLLBAR UTVECKLING och under 2020-2022 har vi genomfört 5 MILJÖKARNEVALER i 4 kommuner, 4 st. intervjufilmer om kommunernas hållbarhetsarbete med makthavare i de medverkande 4 kommunerna och ett flertal workshops och konserter, samt 3 st. HAVSPARADER under Västerhavsveckan i Stenungsunds kommun.

Kulturcentrum Väst, Röda Hjärtan & Molekylverkstan Science center i en HAVSPARAD under Västerhavsveckan 2021 i Stenungsund. Vi gick runt Stenungsunds torg med vår parad för att RÄDDA VÅRA HAV. Sen var det dans och sång i Kulturhusparken.

Kulturcentrum Västs MILJÖDRAKE intervjuar Fredric Norrå, verksamhetschef planering och myndighet, i Kungälvs kommun. Han fick frågor om social- och hållbar utveckling och hur vi och kommunen kan jobba med detta. Vi driver ett miljöprojekt för social- och hållbar utveckling. Målet med projektet är att väcka hopp, engagemang och öka kunskap om hur vi människor bättre kan ta hand om varandra och vår planet. En del i projektet är en intervjuserie. Under titeln ” Miljödraken besöker” undersöker vår Miljödrake hur kommunerna i projektet arbetar med dessa viktiga frågor. Projektet genomförs i Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Tjörns kommuner.

och under 2021 ett projekt med Pop Up dans – Under perioden feb 2021-dec 2021 gör några av våra aktörer regelbundna nedslag med POP UP dans i centrala Stora Höga.

Projektet handlar om att vi låter oss inspireras av mötet med Stora Höga och dess invånare. Minst tre gånger i månaden under 10 månader under nästan hela 2021 dansar vi korta pop-up danser runt om i centrala Stora Höga. Vi låter en död vinkel eller osedd plats bli till en scen för poesi och dans. Samtidigt tränas våra aktörer i att hantera filmkamera och vidga sitt bildberättande.

GÅ TILL: om vårt scenspråk