BEMÖTANDETS SCENKONST

VI ERBJUDER KOMPETENSUTVECKLING
för chefer och personal inom LSS-området och psykiatri, AF och Försäkringskassan, chefer och pedagoger inom kulturområdet som arbetar med personer med funktionsvariationer samt chefer och personal inom serviceyrken.

Ledarskap och Bemötande – när olikheter blir en tillgång. Vi erbjuder en unik workshop med fokus på ett ledarskap som stimulerar till mångfald och social hållbarhet. 

                                                                                                                 

BAKGRUND: I vår verksamhet upplever våra aktörer med intellektuell funktionsvariation sig som framgångsrika. Från att varit fast i en identitet där de enbart sett sig som ”mottagare av samhällets stöd” har de blivit ”givare” som bidrar till samhället som aktiva i våra event och med sin scenkonst. För första gången i sitt liv får de, genom att medverka i våra: evenemang, föreställningar, föreläsningar och workshops, en möjlighet att inspirera, beröra och utbilda andra människor, långt utanför den krets de vanligtvis rör sig i.

Framgång kan vara när någon lyckas med något, uppnår sina mål eller överträffar sina eller andras förväntningar. Detta har många av våra aktörer lyckats med i vår verksamhet. Där finns personer som efter att inte ha talat på 20 år nu kan uttrycka sig verbalt, personer som ansetts för våldsamma för att vistas i grupper nu arbetar i vår ensemble, personer som ansetts oförmögna att uttrycka sina behov, står upp och visar sig vara fantastiska aktörer på scenen. Flera av våra aktörer har genom vår konstnärliga verksamhet fått en ny livstillvaro.

Aktörerna i Röda Hjärtans ensemble har växt och utvecklat en ny identitet. Hur kan vi mäta eller se det? Jo vi kan se att de sträckt på sig, blivit stoltare, fått bättre självkänsla, tar mer plats. Vi kan se och uppleva deras glädje. Sedan tillkommer en dimension som vi många gånger inte tänker på. I takt med att självkänslan växer också en ny medvetenhet. Den för med sig nya önskemål och drömmar som de många gånger inte ens visste att de hade när de började hos oss.

Har man klarat av ett stort språng, vet man ”att man kan ta ett till”. Detta vill vi dela med oss av genom att synliggöra och dela med oss av vår metod och förhållningssätt till det omgivande samhället. Vår modell kan berika inte bara vår målgrupp, utan också hela samhället. Det handlar om att leva och hitta verktyg för mångfald och social hållbarhet.

Phantasia käppar + ansikten liten

Det finns en kraft i skapandet där människors sjukdom, handikapp eller funktionsnedsättning kan vändas och bli en tillgång. Hur du lyckas med det handlar om ditt bemötande och förhållningssätt som chef eller som anställd, gentemot medarbetare eller gentemot de du arbetar för.

KURSLEDARE: Kulturcentrum Västs pedagoger inom scenkonst, musik och bild & form samt aktörer och musiker från ensemblen Röda Hjärtan  från Kulturcentrum Väst.

BOKNING: Kontakta Kajsa Odén, för upplägg och kostnad.

Tfn: 070-591 32 03

E-post: info@kulturcentrumvast.se