RÖDA HJÄRTANS TEATER

”undervattens bild” från föreställningen ”BLÅ PLANET”
Regionteater Väst i Uddevalla hösten 2019

Röda Hjärtans Teater har funnits sedan år 2013, under åren har vi utarbetat ett sceniskt språk som gör att verken vi spelar är tillgängliga för alla, – ung, gammal, funktionsnedsatt eller normalstörd, svenskspråkig eller annan språkig…alla kan uppleva och ta till sig våra föreställningar.

Sedan start har vi varit engagerade för hur vi bättre kan ta hand om varandra och vår planet. Vi skapar scenkonst med fokus på vår miljö, social- och hållbar utveckling. Våra musikteaterföreställningar produceras med minsta möjliga konsumtion och klimat -påverkan. Allt från scenografi till affisch skapas av insamlat, återvunnet och förnybart material.

Röda Hjärtans måtto:
Vi förverkligar drömmar åt och med människor som sällan eller aldrig fått höra att just deras drömmar kan bli sann och vi får dem att växa, blomma och känna sig värdefulla.

Linda Sandqvist och Erik Rundqvist i föreställningen ”CROSSROADS” (2014)

OM RÖDA HJÄRTANS TEATER

Röda Hjärtans Teater är en ideell förening under Kulturcentrum Västs paraply som arbetar med utåtriktad scenkonst. Vi kallar oss en integrerad teater vilket betyder att i vår ensemble medverkar aktörer med och utan funktionsnedsättning.

–  Det startade med en dröm hos några personer med funktionsnedsättning hemmahörande i Stenungsunds kommun. Drömmen om att utbilda sig och få arbeta på riktigt med teater och liknande konstnärlig verksamhet. En kulturförening startades år 2009 och drömmen började gro. Det skulle ta 7 år och mycket arbete innan deras dröm gick i uppfyllelse.

År 2013 beviljades Röda Hjärtans teater ett -3 årigt Arvfondsprojekt och ridån kunde äntligen gå upp. Sedan 2016 är vi ett socialt företag.

Multidisciplinär scenkonst med äkthet & hjärta. Röda Hjärtans Teater skapar en universell multidisciplinär scenkonst med rika bildvärldar och ett musikaliskt uttryck som går igenom alla språkbarriärer. Vi utnyttjar till fullo teaterns förmåga att förmedla på många olika plan samtidigt. Vi undersöker gestaltning som, utan ord, talar till och berör publikens känslor, bortom det intellektuella tänkandet.

Scenkonst tillgänglig för alla. Våra aktörer har olika förutsättningar och bakgrund. De är viktiga komponenter i den konstnärliga utvecklingen. Vi utgår från varje individs unika personlighet och skapar därifrån konst som berör och skapar kontakt med vår publik. Det intressanta för oss är inte att försöka efterlikna någonting, utan komma med någonting nytt.

Vi vill skapa plats för de nya konstformerna, de nya rösterna, de nya uttrycken, de nya sätten att leva tillsammans… både i det stora och lilla formatet.  Det handlar om att öppna upp för kulturell mångfald som omfattar sektorer bortom de traditionella kulturarenorna. Det är mångfalden i vår ensemble som är vår styrka. Vi förmedlar ett unikt konstnärligt uttryck och djup, på ett sätt som ofta går rätt in i publikens hjärtan.

En bild från ”PHANTASIA” (2016)

Samarbeten. Vi har genomfört och medverkar i flera projekt med olika kulturaktörer inom teater, cirkus och film. Vår senaste produktion ”BLÅ PLANET” genomfördes i samarbete med Cirkusexpressen från Forshälla och vi medverkar just nu i långfilmprojektet ” VIPPEHOLMSEXPRIMENTEN” som drivs av FILMRAMPEN i Trollhättan och spelas in under 2021. Vår nästa föreställning ”SOPONIA” (beräknad premiär maj 2022) genomför vi tillsammans med bl.a Meeting Plays i Biskopsgården och Cirkusexpressen.

Cirkusexpressen medverkade i föreställningen BLÅ PLANET, 2019

Bemötandets scenkonst. Vårt arbete och den praktiska erfarenhet vi samlat på oss genom åren har landat i en egen, pedagogisk metod.

Metoden kan också ses som en levande modell som synliggör förutsättningar för att odla hållbara grupper i samhället. I Röda Hjärtans Teater arbetar flera aktörer som enligt sina diagnoser/journaler ej skulle kunna stå på scenen och uppträda inför en publik eller vara med och leda en workshop eller en föreläsning.

Bemötandets Scenkonst lyfter viktiga förutsättningar för hur alla människor (inte bara personer med funktionsnedsättning) kan utveckla sin fulla potential. Vi synliggör också hur olikheter och mångfald skapar hållbara och kreativa grupper.

Bemötandets Scenkonst bygger på djupt mänskliga värderingar som handlar om jämlikhet, delaktighet, ömsesidighet och respekt för varje människas unika förmågor.

LÄS MER OM METODEN HÄR!

Ledare och aktörer med funktionsnedsättning från Röda Hjärtans Teater erbjuder utbildningspaket i våra pedagogiska metoder och förhållningssätt.

  • Utbildningspaket riktat till elever och pedagoger inom skolan. (pdf kommer här)
  • Utbildningspaket riktade till yrkesutbildningar inom vård och omsorg. (pdf kommer här)
  • Utbildningspaket i ledarskap riktad till personal som arbetar inom vård och omsorg. (pdf kommer här)

Cirkusdirektörerna i föreställningen BLÅ PLANET, Regionteater Väst, hösten 2019.