DAGLIG VERKSAMHET

Kulturcentrum Väst är en daglig Kulturarbetsplats  inom LSS, för personer, med lindriga/måttliga intellektuella eller psykiska funktionsvariationer, som vill arbeta professionellt med konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid.

Hjärtat i verksamheten handlar om att skapa och spela föreställningar och scenkonst.         Vi erbjuder även en servicegrupp, där man kan arbeta med praktiska sysslor som är kopplade till det konstnärliga arbetet.

Röda Hjärtans ensemble är en del av Kulturcentrum Väst. I ensemblen arbetar man som aktör med; drama, teater, musik, rytmik, sång och dans. Vi skapar och spelar föreställningar och scenkonst på riktigt. I allt vi gör har vi ett tydligt mål, att visa och dela med oss av det vi gör för en publik.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenheter. Vi besöker utbildningar och arbetsplatser med föreläsningar och workshops i; teater, drama, forumteater, dans, kommunikation, bemötande, samspel mm.

Innehåll i vår dagliga verksamhet:                                                                                   Hos oss får man arbeta efter ett veckoschema med olika estetiska aktiviteter som drama, dans, sång, musik, rytmik, bild & form mm.

En aktörs arbetsredskap är kroppen och därför arbetar vi dagligen med någon form av rörelseträning; dans, tai chi mm.

I det konstnärliga arbetet ingår också studiebesök på andra liknande verksamheter, teatrar, museer, platser och sammanhang där vi kan få inspiration och kunskap.

Varje vecka har vi ett arbetsplatsmöte, där vi går igenom hur veckan ser ut, önskemål som du eller andra har eller annat som ingår i vårt dagliga arbete.

Som arbetstagare/aktör har du en egen handledare/stödperson som följer upp din Genomförandeplan och finns som ett extra stöd och resurs för dig.

Tider & Arbetsschema                                                                                                     Vi erbjuder verksamhet 5 dgr/veckan. Du väljer själv antal dagar du vill arbeta.                      Vi rekommenderar minst 3 dagar, då det annars blir svårt för dig att vara med i våra repetitioner och föreställningar.

Våra arbetstider är mellan kl. 9.00-15.00.

Publika framträdanden med våra olika föreställningar ingår i arbetsuppgifterna, ibland på kvälls- och helgtid. Spelar vi exempelvis på en helg eller kväll så ser vi till att du kan vila dagen efter eller vad du behöver för att återhämta dig.

Lokaler                                                                                                                               Vår verksamhet finns på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Här finns en dramasal med en scen för en allmän publik,vilrum, dusch, salar för mindre grupper samt de faciliteter som krävs för en LSS-verksamhet.

Det finns goda kommunikations möjligheter. Bussar går direkt till Nösnäs gymnasium från Tjörn, Orust och Kungälv. Från Stenungsunds tåg- och busstation går det också anslutningbuss till Nösnäs gymnasium. Det tar det 15 minuter att gå till Nösnäs gymnasium från Stenungsunds centrum.

Arbetsmiljö                                                                                                                        Vi erbjuder  en arbetsmiljö som främjar såväl fysisk, mental som emotionell utveckling.       Det betyder att det är viktigt för oss att du känner att det du gör är meningsfullt, att du kan vara med och påverka i hur du har det på din arbetsplats hos oss.

Vi fokuserar på delaktighet, tillgänglighet, mångfald och som arbetar aktivt mot diskriminering, såväl i det interna arbetet som i den scenkonst som vi sprider till en offentlig publik.

Hämta pdf fil om verksamheten: Info daglig verksamhet, 170112

Värdegrund & kärnverksamhet                                                                                       Vi förverkligar drömmar åt och med människor som sällan eller aldrig fått höra att just deras drömmar kan bli sanna, och vi får dem att växa, blomma och känna sig värdefulla.
Vi gör det genom att producera och leverera scenkonst av hög kvalitet och skapa meningsfull sysselsättning där alla bidrar utifrån sina förmågor.

LSS (Lagen om Stöd och Omsorg) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor.

Den dagliga verksamheten bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktions-inriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

6 § […] Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande-rätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. […]

Erik, maj 2015  
Erik i sin Crossroads-kostym.