DAGLIG VERKSAMHET

Kulturcentrum Väst är en daglig Konstnärlig arbetsplats inom LSS för personer med intellektuell funktionsnedsättning som vill arbeta professionellt med konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid.

Lättläst INFO broschyr för sökande, (pdf)

INFO broschyr, (pdf).

Röda Hjärtans ensemble är en del av Kulturcentrum Väst. I ensemblen arbetar man som aktör med; drama, teater, musik, rytmik, sång och dans. Vi skapar och spelar olika typer av scenkonst tillsammans. Vi erbjuder även möjligheten att arbeta med olika praktiska sysslor som är kopplade till det konstnärliga arbetet.

I allt vi gör har vi ett tydligt mål, vi jobbar för en hållbar värld där alla har en möjlighet att göra sin röst hörd. Vi vill också visa och dela med oss av det vi gör för allmänheten.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenheter. Vi besöker utbildningar och arbetsplatser med föreläsningar och workshops i: teater, drama, forumteater, dans, kommunikation, bemötande, samspel mm.

Innehåll i vår dagliga verksamhet:

Hos oss får man arbeta efter ett veckoschema med olika estetiska aktiviteter som drama, dans, sång, musik, rytmik, bild & form mm.

Arbete i Bild & Form verkstaden.

En aktörs arbetsredskap är kroppen och därför arbetar vi dagligen med någon form av rörelseträning; dans, qi-gong, yoga, avslappning mm. Att leva hälsosamt behöver alla för att fungera väl och det är också ett av våra fokusområden.

Mirjam tränar yoga.

I det konstnärliga arbetet ingår också studiebesök på andra liknande verksamheter, teatrar, museer, mfl. liknande platser samt andra sammanhang där vi kan få inspiration och kunskap.

Miljödraken besöker Tjörns Kommunchef.

Varje vecka har vi ett arbetsplatsmöte, där vi går igenom hur veckan ser ut, önskemål som du eller andra har eller annat som ingår i vårt dagliga arbete.

Som arbetstagare/aktör har du en egen handledare/stödperson som följer upp din Genomförandeplan och finns som ett extra stöd och resurs för dig.

Tider & Arbetsschema                                                                                                

Vi erbjuder verksamhet 5 dgr/veckan. Du väljer själv antal dagar du vill arbeta. Vi rekommenderar minst 3 dagar, då det annars blir svårt för dig att vara med i våra repetitioner och föreställningar.

Våra arbetstider är mellan kl. 9.00-15.00. Om du vill starta dagen med frukost hos oss börjar du kl.8.30, ta med egen frukost. Här finns kaffe och te.

Publika framträdanden med våra olika föreställningar ingår i arbetsuppgifterna för dem som vill det, ibland på kvälls- och helgtid. Spelar vi exempelvis på en helg eller kväll så ser vi till att du kan vila dagen efter eller vad du behöver för att återhämta dig.

Lokaler                                                                                                                            

Vår verksamhet finns i Stora Höga, utanför Stenungsund. Våra lokaler ligger 3 minuter från buss- och tågstopp och hit är lätt att ta sig från våra grannkommuner. Här finns en dramasal, bild & form verkstad, musikrum, vilorum, dusch, rum för mindre grupper samt de faciliteter som krävs för en LSS-verksamhet.

Arbetsmiljö      

Vi erbjuder  en arbetsmiljö som främjar såväl fysisk, mental som emotionell utveckling. Det betyder att det är viktigt för oss att du känner att det du gör är meningsfullt, att du kan vara med och påverka i hur du har det på din arbetsplats hos oss.

Vi fokuserar på delaktighet, tillgänglighet, mångfald och som arbetar aktivt mot diskriminering, såväl i det interna arbetet som i den scenkonst som vi sprider till en offentlig publik.

Värdegrund & Kärnverksamhet                                                                              

Vi förverkligar drömmar åt och med människor som sällan eller aldrig fått höra att just deras drömmar kan bli sanna, och vi får dem att växa, blomma och känna sig värdefulla.
Vi gör det genom att producera och leverera scenkonst av hög kvalitet och skapa meningsfull sysselsättning där alla bidrar utifrån sina förmågor.

Linda dansar för er!

LSS (Lagen om Stöd och Omsorg) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor.

Den dagliga verksamheten bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktions-inriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

6 § […] Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande-rätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Under perioden feb 2021-dec 2021 gjorde några av våra aktörer regelbundna nedslag med POP-UP dans i centrala Stora Höga. Det var alltid samma veckodag och samma tid, så efter ett tag hade vi en trogen publik av människor och hundar.

Kontakt & Anmälan:  Kajsa Odén

Tfn: 070 591 32 03

E-post: info@kulturcentrumvast.se

Här kan ni ladda hem vår INFO pdf.

Följ oss på

Facebook

och

Instagram