SKAPANDE SKOLA PROJEKT

Kulturcentrum Väst erbjuder färdiga ”Skapande skola-paket” med föreställningar, workshops och miljökarnevaler för förskolor och grundskolor i hela Sverige.

Skapande skola är ett bidrag från Kulturrådet som är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att stimulera elevernas möjligheter till eget skapande.

Här söker du bidraget: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ 

Vi utgår från just din verksamhets behov och önskemål och knyter samman kulturinsatsen i skolans arbete i ett kortare eller längre projekt. Varje samarbete är unikt och utformas med din skola och vår teater tillsammans.

Vi tror att kombinationen av att arbeta i en skolmiljö samt att bjuda in elever till en konstnärlig arbetsplats skapar en större helhet och perspektiv hos eleven. Det är spännande, lärorikt och ger nya perspektiv att arbeta i annan miljö än den man befinner sig i vardagen.

ERBJUDANDEN

Paket 1. Interaktiv föreställning med föreläsning, workshops och drama.

 • Föreläsning om olikheter och vad en funktionsnedsättning kan innebära, riktad till elever.
 • Drama som skapar självkänsla och samarbete i klassen.
 • Musik & rytm workshop.
 • Workshops i masktillverkning.
 • Phantasia, en interaktiv föreställning där eleverna är medskapande med de masker de tillverkat mm.
Dramaövning

Paket 2. Workhops och föreläsning om hållbar utveckling – lokal Miljökarneval.

 • Föreläsning om hållbar utveckling, hur kan vi arbeta tillsammans för att ta hand om vår miljö och varandra?
 • Workshop i musik och sånger som ska vara en del av karnevalen. (2 tillfällen)
 • Workshop i masktillverkning, där vi tillverkar masker till karnevalen samt visar hur skolan kan arbeta med att skapa dockor och kostymer med material från återvinning.
 • Miljökarneval som vi genomför tillsammans med elever på skolan.

Hur går det till när vi arbetar med er? I föreläsningar eller workshops kan ni välja att vi kommer till er, eller ni till oss. Själva föreställningen eller miljökarnevalen vill vi genomföra på er skola. Beroende uppdrag och aktivitet, så består den grupp som arbetar med en klass eller skola av professionella ledare och aktörer från Kulturcentrum Väst.

Presentation av oss som erbjuder våra tjänster. Hos oss arbetar auktoriserade dramapedagoger, professionella skådespelare och musikhandledare med lång erfarenhet av pedagogiskt och konstnärligt arbete i skolor och på teatrar. När vi spelar föreställningar eller arbetar tillsammans med våra skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning är vi alla jämlika på scenen. Tillsammans bildar vi en unik grupp där olikheter lyfts fram som en tillgång. Vi har en erfarenhet att vi med vårt arbete skapat en större öppenhet och mer tillåtande miljöer i de skolor vi genomfört våra projekt.

Vad kan vår ensemble bidra med förutom vår sceniska verksamhet i mötet med elever och personal?

 • Social ökad kompetens och ökad medvetenhet. Det är utvecklande att möta människor som en individ och inte ett objekt för en grupp exempelvis en person med intellektuell funktionsnedsättning. Vi gör det genom att skapa personliga möten med aktörer från Röda Hjärtans ensemble som själva har en funktionsnedsättning. Det handlar om det individuella mötet – det är där vi skapar kontakt, väcker engagemang och kan beröra.
 • Nedmontering av fördomar och ifrågasättande av normer och stereotyper.
 • Inspiration och mod att vara stolt för den man är.
 • Nya förhållningssätt där vi ser bortom begränsningar och i stället lyfter våra förmågor.
 • Energi och kraft och mod att vara sig själv.
 • Större öppenhet i klassen eller personalgruppen.

Ni kan välja ett paket, båda eller så skräddarsyr vi det perfekta paketet för er. Vi kommer till er eller ni till oss – eller båda delarna.

PDF, skapande skola projekt.

Superstar
Superstar!

KONTAKT: Kajsa Odén Kulturcentrum Väst
tfn: 070 591 32 03
e-post: kajsa@kulturcentrumvast.se