UTBILDNINGSPAKET

Kulturcentrum Väst erbjuder en INTERAKTIV FÖRESTÄLLNING + WORKSHOP ELLER FÖRELÄSNING som vänder sig till:

  • chefer och personal inom LSS-området och psykiatri
  • utbildare, studenter och personal inom vård och omsorg
  • chefer och personal på AF och Försäkringskassan
  • chefer och personal inom kulturområdet som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • pedagoger och konstnärer som arbetar med eller som vill starta upp en skapande verksamhet.

Heldag med interaktiv föreställningen & workshop

10.00-11.30: Phantasia, en interaktiv föreställning

11.30- 13.00: Lunch

13.00-15.30: Workshop, ”Bemötande & Ledarskap””

Halvdag med den interaktiv föreställning

9.30-11.00: Phantasia, en interaktiv föreställning

11.00-12.00: Reflektion & avslutning

Phantasia – en interaktiv föreställning i vilken ALLA är medskapande

Det är en föreställning där gränserna suddas ut mellan publik och skådespelare. En sinnlig och fantasifull resa som börjar och slutar i en cirkel i vilken publiken bjuds in att vara medskapande under en och halv timme.

Genom en ordlös kommunikation skapar skådespelare från Kulturcentrum Väst tillsammans med publiken ett flöde av dans, rörelse, drama, rytmer, skuggspel, musik, sång och måleri, och var en och får utrymme att delta utifrån sina förmågor.

HÄR LIGGER EN PDF OM VÅRA UTBILDNINGSPAKET

Kontakt & Bokning: Kajsa Odén, Kulturcentrum Väst
tfn: 070 591 32 03
e-post, kajsa@kulturcentrumvast.se