PROJEKT

KCV vill genom olika projekt vara en motor och initiativtagare för hållbar utveckling för i första hand målgruppen personer med funktionsvariation och göra miljörörelsen tillgänglig även för dem. Vi vill öka miljömedvetenhet och kunskap genom nya anpassade, varierade, pedagogiska och kreativa sätt. Detta gör vi på ett kreativt och lustfyllt sett. Vi vill också medverka till att funktionsvarierade kan ta del av och vara en aktiv aktör i samhällsutvecklingen.

2020-2022 – Kulturcentrum Väst & Molekylverkstan Science Center manifesterar sitt engagemang i de viktiga hållbarhetsfrågorna med bl.a en Havsparad under Västerhavsveckan i Stenungsund under parollen ”RÄDDA VÅRA HAV”

Vi skapar gränsöverskridande kulturprojekt i samarbete med professionella utövare och olika aktörer i vårt samhälle. Vårt arbete bygger på samverkan och vi samarbetar på lokal, regional och nationell nivå. Vi anser att interregional samverkan med institutioner och organisationer behöver öka för konstnärlig utveckling, tillgänglighet och inkludering.

Vår vision är ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som respekterar och tillvaratar människors olikheter.

Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter som de definieras i funktionsrättskonventionen.

Vår arbetsmetod är universell scenkonst och andra kulturella uttryck i samverkan med andra aktörer. Vi vill vara ett verktyg för att göra verklighet i vardagen för de krav som Funktionsrätt Sverige kräver:

• att funktionsrättsperspektivet integreras i alla politik- och samhällsområden.

• att funktionsrätten inte särbehandlas i särskilda strukturer eller åtgärdas genom särlösningar.

• att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällets alla delar och garanteras ett skydd mot diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning i alla sammanhang.

Kulturcentrum Västs MILJÖDRAKE intervjuar Fredric Norrå, verksamhetschef planering och myndighet, i Kungälvs kommun. Han fick frågor om social- och hållbar utveckling och hur vi och kommunen kan jobba med detta.

HÄR KAN NI TA DEL AV PROJEKT UNDER UTVECKLING 2023: ”SOPONIA – planeten där vi tar hand om varandra”