PROJEKT

Vår vision är ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som respekterar och tillvaratar människors olikheter.

Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter som de definieras i funktionsrättskonventionen.

Vår arbetsmetod är universell scenkonst och andra kulturella uttryck i samverkan med andra aktörer. Vi vill vara ett verktyg för att göra verklighet i vardagen av de krav som 

Funktionsrätt Sverige kräver:

• att funktionsrättsperspektivet integreras i alla politik- och samhällsområden.

• att funktionsrätten inte särbehandlas i särskilda strukturer eller åtgärdas genom    särlösningar.

• att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällets alla de lar och garanteras ett skydd mot diskriminering på grund av sin funktionsnedsätt- ning i alla sammanhang.

KCV vill genom olika projekt vara en motor och initiativtagare för hållbar utveckling inom miljöfrågor för i första hand målgruppen personer med funktionsnedsättning. Vi vill öka miljömedvetenhet och kunskap genom nya anpassade, varierade, pedagogiska och kreativa sätt. Detta gör vi på ett kreativt och lustfyllt sett. Vi vill också medverka till att funktionsnedsatta kan ta del av och vara en aktiv aktör i samhällsutvecklingen.

12.e augusti 2021, Kulturcentrum Väst & Molekylverkstan Science Center manifesterar sitt engagemang i de viktiga hållbarhetsfrågorna med bl.a en Miljöparad på Västerhavsveckan i Stenungsund under parollen
”RÄDDA VÅRA HAV”
Kulturcentrum Västs MILJÖDRAKE intervjuar Fredric Norrå, verksamhetschef planering och myndighet, i Kungälvs kommun. Han fick frågor om social- och hållbar utveckling och hur vi och kommunen kan jobba med detta.

GÅ TILL PROJEKTET ”SOPONIA”