NYA & GAMLA PROJEKT

Vi vill förena och inspirera människor att gemensamt arbeta för en hållbar samhällsutveckling och miljö. Vi är övertygade om att när människor upplever gemenskap, lust och glädje är de mer benägna att ta in kunskap och bidra till en förändring.

Röda Hjärtans Teater har beviljats bidrag via Kulturmiljonen, ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i GR, för att under år 2020 genomföra ett ”Miljökarnevalprojekt för Hållbar utveckling” i fyra kommuner; Lilla Edet, Kungälv, Tjörn och Stenungsund.

Röda Hjärtans teater från Kulturcentrum Väst (KCV) är initiativtagare till projektet. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SV) och fyra kommuner planerar och organiserar vi projektet. KCV har sedan fem år arbetat med hållbar utveckling och miljöfrågor i Västra Götaland på: kulturhus, teatrar, utbildningar, skolor och arbetsplatser. Vi vill fortsätta att arbeta för varandra och vår miljö.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

Målet är att projektet ska skapa nya kreativa möjligheter för civilsamhället att bli bättre på att inkludera fler i arbetet med att nå de Globala målen, enligt agenda 2030. https://www.globalamalen.se/

Att tänka på!   Vår svenska demokrati har fötts ut människors ideella engagemang.           Alla kan göra något, och vi behövs för att Globala målen ska bli verklighet! Det behövs hopp, engagemang och samarbete för att mobilisera kraft till en förändring. Kulturen och scenkonsten har en stor potential i att skapa möten mellan människor som kan generera den kraften.

SAMARBETSPARTNERS SOM VILL GÖRA SKILLNAD FÖR VÅR MILJÖ I PROJEKTET                                                                                                               Enskilda entreprenörer, organisationer, föreningar, näringsliv mm.                                            (Vi fyller löpande på listan under året.)

Stenunungsund: Molekylverkstan Science Center Stenungsund,

Kungälv: Trekungagymnasiet i Kungälv, Kongahälla Center, FUB Kungälv

Tjörn: Delta,

Lilla Edet: Kulturskolan,

 

 

 


   

            3 årigt NO- DRAMA projekt  med Arvfonden avslutat .                                                                                                                                                                                Kulturcentrum Väst  har under 2 år  (2106-2017) samarbetat med Molekylverkstan Science Center i Stenungsund och genomfört ett NO-projekt om Hållbar utveckling och vår miljö i: Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Orust kommuner. Vi har spelat vår föreställning Blå Planet för över 1000 elever, föreläst och musicerat tillsammans med över 35 skolklasser från mellanstadiet.

Föreningen Hållbar Kemi var tidigare huvudman för projektet men f rom 1 november 2018 blev Kulturcentrum Väst själva huvudman av projektet. Under 1 år har de arbetat vidare med NO-drama projektet i ytterligare 2 kommuner, Lilla Edet och Uddevalla.

De har startat ett samarbete med Cirkusexpressen från Forshälla. Tillsammans har de utvecklat föreställningen Blå Planet som nu består av både cirkus, clown, teater, dans, mask och mycket musik. Kulturcentrum Väst & Cirkusexpressen spelade ”den nya Blå Planet” på Regionteater Väst i Uddevalla under 3 veckor i november och december 2019.

Innan dess har Röda Hjärtans Teater från Kulturcentrum Väst besökt skolor i Uddevalla och Lilla Edets kommuner med en föreläsning om olikheter och hållbara relationer för elever på mellanstadiet.

En ny satsning det sista året var att även nå ut med en föreläsning riktad till vuxna om  ” hur vi skapar sociala hållbara relationer”. Vi genomförde 2 föreläsningar för skolpersonal och rektorer i Lilla Edet och Uddevalla kommuner som blev mycket uppskattade.

             

  TEATER & CIRKUSPROJEKT   

      Kulturföreningen Röda Hjärtan som är en del av Kulturcentrum Väst har beviljats bidrag med 50 000 kr från Thordenstiftelsen 2018-04-13.

   SYFTET  med pilotprojektet är att utveckla vår scenkonst genom ett samarbete med Cirkusexpressen från Ljungkile. Vi har tillsammans en dröm om att utveckla båda våra verksamheter och skapa en unik scenkonstgrupp i Västra Götalandsregionen.

Cirkusexpressen kommer att utbilda våra skådespelare med intellektuella funktionsvariationer samt också själva medverka som artister i föreställningar. Det är ett unikt och spännande samarbete som vi hoppas barn från mellanstadiet, allmänheten och personer med intellektuella funktionsvariationer från särskolor, gymnasium och daglig verksamhet kan ta del av i Uddevalla kommun.

Vi har inlett ett samarbete med Regionteater Väst i Uddevalla och kommer att spela en kombinerad teater- och cirkusföreställning ”Blå Planet” oktober och november, år 2019.