FÖRELÄSNING

BEMÖTANDETS SCENKONSTnär olikheter blir en tillgång

En metod, ett förhållningssätt och en levande modell för att utveckla socialt hållbara grupper.

Samhället står inför ett antal utmaningar varav många är kopplade till social hållbarhet. Det går överlag att se ett ökat utanförskap, en ökad ohälsa, en ökad segregering och polarisering i samhället. Detta är något som skapar otrygghet och som ökar de sociala skillnaderna och det mentala avståndet mellan människor.

Mirjam Berntsson föreläser.

På Kulturcentrum Väst arbetar människor med olika bakgrunder och funktionsnedsättning; personer med autism, assberger, adhd, add, downs syndrom, hjärtfel mm. Här arbetstränar också personer som behöver ta sig tillbaka eller in på arbetsmarknaden. Det är en grupp olika individer med speciella behov och olika nivåer av förmågor intellektuellt och fysiskt. 

Det har visat sig att mångfalden och våra olikheter berikar vår grupp. Vi har skapat en prestationsfri miljö där man gläds åt varandras framgångar. Här behöver man inte vara på ett visst sätt för att passa in, bara sig själv. 

Linda Sandqvist föreläser.

Bemötandets scenkonst är en metod och ett förhållningssätt samt en levande modell som har utvecklats i skapande arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning i Kulturcentrum Väst konstnärliga verksamhet. Det som beskrivs i metoden är djupt allmänmänskligt och kan användas i allt skapande eller pedagogiskt arbete med människor, unga såväl som vuxna.

pedagoger från Västra Götaland lyssnar aktivt på föredrag i Lilla edet

Utbildare: Marie Lindblad, konstnärlig ledare som har utvecklat metoden håller i föreläsningen tillsammans med 2 skådespelare med funktionsnedsättning från Röda Hjärtans teater.

aktiva föreläsningsdeltagare

Tid: Föreläsning är 2, 5 tim. lång och kan genomföras före eller efter lunch.

HÄR KAN NI LADDA HEM EN PDF OM FÖRELÄSNINGEN

Kontakt & Bokning:

Kajsa Odén Kulturcentrum Väst

tfn: 070 591 32 03

e-post, kajsa@kulturcentrumvast.se