..en plats att växa på…

Vår historia Kulturcentrum Väst (KCV) startade år 2013 som ett 3-årigt Arvfondsprojekt med målet i sikte att skapa en Konstnärlig arbetsplats för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Efter tre år som ett projekt gick drömmen i uppfyllelse och i november 2016 fick vi tillstånd att bedriva en daglig konstnärlig arbetsplats inom LSS för personer med funktionsnedsättning. Vår verksamhet har genom åren breddats och sedan år 2020 har KCV ingått ett samarbete med Vägen ut! kooperativen” som är Sveriges största franchise kedja av sociala företag. Det innebär att vi utökat vår verksamhet att omfatta människors som också står utanför arbetsmarknaden. Hos oss kan en arbets- och språkträna i en konstnärlig och kreativ verksamhet. KCV står i dag på flera ben och vänder sig till flera målgrupper i samhället. Vi profilerar oss ett socialt företag med fokus på vår, miljö, social- och hållbar utveckling. Vi har genom åren arbetat med människor med olika bakgrunder i nationella och internationella projekt och producerat flera uppmärksammade föreställningar. Kultur- och Resurscentrum KCV har ambitionen att forma ett nytt kultur- och resurscentrum som bas för en mångfald av kreativa och innovativa samarbeten och aktiviteter runt om i Västsverige, nationellt och internationellt. Från de våra lokaler i Stora Höga tar man sig enkelt med tåg- eller buss till omgivande kommuner och städer. Det tar 3 minuter att gå från tågstationen till KCV.

Följ oss på Facebook och Instagram