FILM

Här presenteras filmprojekt vi är med i

och

Filmprojekt vi själva håller på med.

Vi är just nu med i ett samverkansprojekt som FILMRAMPEN i Tollhättan är huvudman för.

Delar ur gruppen som kommer att jobba med filmen.