KONTAKT

LEDNINGSGRUPP FÖR KULTURCENTRUM VÄST 

Ansvarig för den dagliga verksamheten inom LSS                                                      föreståndare/producent, Kajsa Odén                                                                                Tfn: 070 591 32 03                                                                                                               E-post: info@kulturcentrumvast.se

Ansvarig för Bild & Form,                                                                                                      handledare/scenograf/musiker, Krister Jonasson                                                                  E-post: krister@kulturcentrumvast.se