OM VÅRT SCENSPRÅK

Konstnärligt utforskar vi i huvudsak den utåtriktade lekfulla teatraliteten och gränsöverskridande blandformer. Fördelen med scenkonst som utforskar flera uttrycksformer är att fantasin stimuleras, skaparkraften expanderar och vidgas. I varje möte ryms en potential i att något unikt kan skapas.

Scenkonst med en extra potential av hjärta, humor och äkthet

Vi arbetar med en gränsöverskridande scenkonst, där teater, cirkus, musik, dans och rörelse möter bildkonst i sinnliga och fantasifulla tablåer. Vårt konstnärliga uttryck bygger på att kommunicera med publiken bortom det talade ordet. Med hjälp av suggestiv musik, mask, clown, stora dockor, magiska kreationer och en egen unik arbetsmetod vill vi beröra alla sinnen.

ur föreställningen CROSSROADS

Röda Hjärtans teater består av scenkonstnärer med och utan funktionsvariation. Våra aktörer har alla olika förutsättningar och olika bakgrund. Alla är viktiga komponenter i den konstnärliga utvecklingen. Vi utgår från varje individs specifika personlighet och skapar därifrån ett lekfullt och samtidsorienterat sceniskt verk som berör, kittlar fantasin och berättar om något viktigt. Ofta skapas en intim kontakt med vår publik.

Vi vill skapa plats för de nya konstformerna, de nya rösterna, de nya uttrycken, de nya sätten att leva tillsammans… både i det stora och lilla formatet. Det handlar om att öppna upp för kulturell mångfald som omfattar sektorer bortom de traditionella kulturarenorna.

plastdrottningen från föreställningen BLÅ PLANET

Manus arbetas fram tillsammans med ensemblen, en liknande process gäller arbetet med musiken. Regissören arbetar nära ensemblen och skräddarsyr aktörernas scenframträdande. Musik, kostym och scenografi utformats av etablerade konstnärer/scenografer/musiker. Då våra aktörer är medskapare i föreställningarna som växer fram finns det utrymme för deras unika berättelser att tillför djup och möjligheter in i vårt konstnärliga arbete. 

 Musiken framförs av teaterns kapell live på scenen. Det är en integrerad orkester, vilket betyder att i den medverkar människor med olika bakgrunder och åldrar, personer med och utan funktionsvariation. Röda Hjärtans orkestern har ett burleskt uttryck med en komisk ton och tydlig samhällssatir. Den totala ljudbilden skapar en viktig ram till varje uppsättning.

Fokus i våra uppsättningar är att sätta de viktiga frågorna kring vår miljö, social- och hållbar utveckling i centrum och få en betraktare eller medskapare att se sin egen möjlighet att påverka.

Ett annat fokus är ”leave no one behind”

Våra föreställningar produceras med minsta möjliga konsumtion- och klimatpåverkan och återbruk är ett genomgående tema.

GÅ TILL: FLOCKEN