Projekt ”studio HJÄRTAT”

STUDIO HJÄRTAT – lokal livgivande puls för alla! 

Ett projekt om att samutnyttja och utveckla befintliga resurser.  Vi vill göra det tillsammans med ideell sektor, organisationer & kommuner. Utmaningen för oss alla är att i dessa tider av lågkonjunktur hushålla och utveckla de resurser som redan finns.

I de lokaler vi arbetar i finns en stor (lager)-lokal som skulle kunna bli en fantastisk MÖTESPLATS och ÖPPEN SCEN öppen för alla, den vill vi nu utveckla tillsammans med er. Vi på Kulturcentrum väst har sökt och fått medel från LEADER och Kulturalliansen för att göra en förstudie som handlar om att identifiera och skapa förutsättningar för nya samarbeten med aktörer från offentlig, privat och ideell sektor i de lokaler som vi arbetar i.

Några IDÉER på hur lokalen kan användas:

• Kulturaktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning som behöver tillgänglighetsanpassade lokaler. 

• Integrationsfrämjande aktiviteter för nyanlända och svenskfödda.

• Kulturaktiviteter, friskvård/hälsa och studiecirklar för seniorer.

• Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga

• Friskvård med dans, yoga och kulturaktiviteter för dem med/utan funktionshinder där vi odlar gemenskap.

• Gästspels-scen – Upplevelser i världsklass på landsbygden.

• En lokal för kulturskolan.

…det är bara fantasin som sätter stopp för hur lokalerna kan utnyttjas…

Nu vill vi ha kontakt med alla er som är intresserade av att kunna ta del av en lokal som denna!

INTRESSERAD

Kontakta: Kia Nordqvist

kia@kulturcentrumvast.se

0708-502801

  • Kom gärna på ett studiebesök i våra lokaler på Vallenvägen 18 i Stora Höga, de ligger i direkt anslutning till Stora Höga resecenter.