Licenstagare VÄGEN UT! kooperativen

VI ÄR ETT FÖRETAG FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD.

Sedan 2020 är vi licenstagare till VÄGEN UT! kooperativen. Vi erbjuder Språkträning och Arbetsträning enligt deras karriärstödsmetod.

Samarbetet känns naturligt och är en utveckling av den sociala verksamhet vi redan bedriver för att bidra till en mer hållbar värld. Vi blir starkare tillsammans.

VÄRDERINGAR, KCV och ”Vägen ut” delar gemensamma värderingar om ett social och hållbart samhälle där vi värnar om vår miljö och varandra. KCV och ”Vägen ut” arbetar för att arbetstagare ska känna sig värdefulla och se sig själva som en resurs för samhällsutveckling. Det handlar om att skapa utrymme för glädje, nyfikenhet, mod, stolthet och framåtanda.

TILLSAMMANS FÖR AGENDA 2030, När agenda 2030 och de globala målen antogs lovade världens ledare att ingen skulle lämnas efter – ”Leave no behind” och då med särskilt fokus på de mest utsatta. Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och en förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vi vill vara med!