TEATERKONFERENS – 21 sept. 2023

ANMÄL ER HÄR

Först till kvarn! Konferensen riktar sig till både personal och deltagare. Ni kan anmäla upp till 8 personer per verksamhet. Om intresset är väldigt stort kan vi komma att minska maxantalet för att fler verksamheter ska få möjlighet att delta. I anmälan skriver ni om ni vill leda ett pass, hur lång tid ni vill ha för detta samt inom vilket område.

Vi hoppas att denna teaterkonferens blir ett forum för kompetensutveckling, öppnar upp för spännande möten, stimulerar utbyte och nätverkande mellan teaterverksamma verksamheter inom LSS i Västra Götalandsregionen.

ARRANGÖRER: Förvaltningen för kulturutveckling/Klangfärg och Kulturcentrum Väst.

HÅLLPUNKTER:

9.00 – 9.45 Drop in kaffe/te och smörgås i matsalen

9.45 – Presentation och introduktion av dagen i Tyftsalen (aulan)

12.00-13.00 Lunch

15.00 Avslut

TILLGÄNGLIGHET BILLSTRÖMSKA:

Tyftsalen: Ramp finns att använda istället för trappan. Dörröppnare finns. Tillgänglighetsanpassad toalett. Vi har mikrofoner och högtalare men tyvärr ingen hörslinga.

Matsalen: Ligger i markplan, därmed inga trappor. Dörröppnare finns. Tillgänglighetsanpassad toalett.

PARKERING:

Avgiftsfria parkeringsplatser finns i direkt anslutning till Billströmska folkhögskolan.

Två parkeringsplatser anpassade för rörelsehindrade finns mitt emot Tyftsalen längs kortsidan på huset Korea.