SAMTAL MED PER LODENIUS FRÅN RIKSDAGEN

Inspirerande och hoppfullt samtal med riksdagsledamot Per Lodenius, styrelse och aktörer från Kulturcentrum Väst samt inbjudna gäster i Stora Höga tisdagen den 16 april.

Vi samtalade om  jämlikhet och delaktighet i samhället, vem i praktiken som får välja själva.      Att Kulturcentrum Väst kan bli ett nav i regionen, för kultur, mångfald och hållbar utveckling
är spännande och väcker nya möjligheter:)

Inbjudan till samtal om rätten att själv få välja arbete inom LSS

                                   Välkommen till Kulturcentrum Väst och samtal                                     med riksdagsledamot Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson,                                 talesperson i särskolefrågor och funktionshinderpolitisk talesperson                                                                  för Centerpartiet.

Tid: tisdagen den 16 april, kl. 14.00-16.00.                                                                          Plats: Stora Högagården, Stora vägen 16, 444 60 Stora Höga

Syftet med samtalet är att uppmärksamma FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning och Sveriges nya mål för funktionshinderspolitiken (SoU5). Regeringen har fått i uppdrag från riksdagen att komma med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde hösten 2017.

ANMÄL DIG senast torsdagen den 11 april till föreståndare Kajsa Odén                           Tel: 070 59 13 203                                                                                                            E-post: info@kulturcentrumvast.se

Medarrangörer:

från Kungälv: från Västra Götaland: