28:e september WORKSHOP 01 tillsammans med Regionteater Väst

Tillsammans med Regionteater Väst kommer vi i höst och i början på 2023 genomföra en serie workshops kring FLOCKBETEENDE och hur en kan gestalta möjliga beteendeförändringar. Vi delar också våra olika erfarenheter kring hur en kan arbeta på en scen under olika förutsättningar.

vi ställer frågan…vilka behov tillfredställer det sceniska arbetet…

KCV på GALAPREMIÄR

Filmen om Vippeholms experimenten är nu klar och hade GALAPREMIÄR i Trollhättan 2:e september, under namnet ”SOCKEREXPERIMENTET”

Flera aktörer från Kulturcentrum Västs ”Röda Hjärtans ensemble” är med som skådespelare i filmen.

Året är 1948. Johanna (22) bor på Vipeholms Sjukhus tillsammans med andra personer med funktionsnedsättningar. En dag blir hon blixtförälskad i Vilgot, en annan intagen. När rutinerna plötsligt ändras och Vilgot blir allt sjukare så börjar Johanna misstänka att det kan ha något med ett experiment att göra. Filmen är inspirerad av verkliga händelser.

Trailern för långfilmen Sockerexperimentet
På den här bilden ser vi Linda Sandqvist och Lars-Johan Bertilsson från ”Röda Hjärtan”

För information om när filmen har vanlig biografpremiär följ Sockerexperimentet på Facebook.