MOTTAGARE & SÄNDARE

En FORUMTEATER föreställning

Föreställningen ingick som en del i ett samarbetsprojekt, ”Teater för alla” med Teater Elixir med stöd av Västra Götalandsregionen 2013-2014.

Syftet med projektet var att arbeta fram, producera och spela forumteater på temat ”Etik & Bemötande”. Målet med projektet var att förändra attityder och fördomar om människor med intellektuell funktionsnedsättning.

”Att bli bemött på ett värdigt, respektfullt och jämlikt sätt är ett mänskligt behov vi alla människor delar oavsett ålder, kön eller var vi kommer ifrån. Den funktionsnedsättning man har är kanske ett handikapp, men ett bemötande som inte bygger på respekt, värdighet och omsorg skapar i sig ett ännu större handikapp.”

Forumteaterföreställning tog upp frågor kring:

Hur vi bemöter varandra? Hur det är att vara beroende av andras stöd och omsorg? I anslutning till föreställningen förde skådespelarna en dialog och reflektion med publiken under kreativa och lustfyllda former.

Forumteatern spelades av professionella skådespelare från Teater Elixir och aktörer med intellektuell funktionsnedsättning från Kulturcentrum Väst.

Föreställningen har spelats för chefer och anställda inom daglig omsorg, elever från yrkesutbildningar på gymnasiet och vuxenutbildningar inom vård och omsorg samt personer med intellektuell funktionsnedsättning inom daglig LSS verksamhet.

Totalt 30 föreställningar har spelats och uppskattningsvis 900 personer har nåtts av satsningens kulturproduktion mellan år 2013-2015.

Specifika grupper vi spelat för:

  • elever från Nösnäs gymnasium, Stenungssund.
  • chefer, arbetstagare och personal inom daglig verksamheter på: Tjörn, Orust, Stenungsund, Munkedal och Värnersborg.
  • vuxna personer på verksamheten Grunden i Göteborg.
  • personal och cirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan Väst, Uddevalla.
  • arbetssökande från Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen, Orust, Stenungsund och Tjörn.
  • Regionavdelningen i Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Habiliteringen i Uddevalla.

HUR HAR FORUMTEATERN FUNGERAT FÖR OLIKA MÅLGRUPPER?

Regissör och skådespelare upplever att föreställningen fungerat som en ”väckarklocka” för flera målgrupper. Deltagare bland publiken har uttryckt, (precis som elever från Nösnäs gymnasium) att de blivit berörda och att föreställningen har ett viktigt budskap som inte bara gäller personer med funktionsnedsättning. Flera elever uttryckte att temat även kunde appliceras på elever i gymnasiet.

Chefer säger sig blivit både berörda och inspirerade av föreställningen och beställt 2st föreställningar som kompetensutbildning för sin personal.

Arbetssökande från arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen uttrycker att det var roligt och viktigt att se den, att ”bemötande” är viktigt att arbeta med och att det gäller ”alla”.

Vuxna personer som själva har en funktionsnedsättning har visat stort engagemang och delaktighet. Ett gäng unga killar med autism uttryckte stor tacksamhet och var mycket stolta över en kamrats inhopp i forumspelet.

Kommentar från forumteatergruppen

Vi har blivit förvånade över det engagemang vår publik visat, oavsett bakgrund. Det har varit mycket spännande med ”mixad publik” bestående av personal från daglig verksamhet och deras arbetstagare eller ledare från Arbetsmarknadsenheten och deras arbetssökande.

Chefer/ledare/personal har uttryckt att ”tack vare forumteatern de fått en möjlighet att se sina arbetstagare och elever i ett nytt ljus”.

PRODUKTION

Projektidé: Teater ELIXIR.

Manus: Deltagare med funktionsnedsättning i forumteatergruppen:

Linda Sandkvist, Rosita Bank, Robert Johansson och Ikram Farah.

Bearbetning av manus & regi: Marie Lindblad.

Musik: Magnus Marcinkowski Pettersson.

Scenografi, kostym och mask: Krister Jonasson.