Kulturcentrum Väst hotas av nedläggning!

Rädda Kulturcentrum Väst!

Kultur- och teaterverksamheten Kulturcentrum Väst i Stenungsund hotas av nedläggning då Stenungsunds kommun vänder verksamheten och deltagarna ryggen.

I sommar övergår projektet till en permanent daglig verksamhet (inom LSS) för personer med intellektuella funktionsvariationer, inom ramen för ett socialt företag utan vinstintresse.

Verksamheten har idag brukare (deltagare) från fem olika kommuner. Fyra kommuner har sagt ja till att köpa LSS-platser till hösten av Kulturcentrum Väst, men hemkommunen Stenungsund säger nej till att de fyra brukarna från Stenungsund ska kunna fortsätta arbeta på Kulturcentrum Väst.

Detta innebär att verksamheten möjligtvis inte kommer att gå runt ekonomiskt inför starten av den dagliga verksamheten i augusti.

Personer med intellektuella funktionsvariationer är en utsatt grupp i samhället med få valmöjligheter och ett begränsat liv. Ofta ses de som MOTTAGARE av stöd och som en kostnad. På Kulturcentrum Väst får de stå på en scen och BIDRA, genom att vara förebilder och inge hopp till många människor.

På Kulturcentrum Väst upplever de glädje, gemenskap och meningsfullhet, och i flera fall utvecklar de förmågor som de inte ska ha enligt sina diagnoser. Kulturcentrum Väst har fått stöd från regionen just för att ta fram och sprida de pedagogiska metoder som utvecklats inom verksamheten.

Kulturcentrum Väst drar en publik från hela regionen till Stenungsund. Stenungsund är dessutom den kommun som får mest goodwill av att kopplas samman med Kulturcentrums arbete MOT diskriminering och FÖR mångfald och inkludering.

Nu behöver vi ditt stöd!
Skriv på namninsamlingen här i länken nedan!
Du får gärna också skriva till Stenungsunds politiker och uttrycka din åsikt.

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10835

TACK!