FÖRELÄSNING OM LEDARSKAP OCH BEMÖTANDE

Mirjam, Linda, Kajsa och Marie har i veckan som var, föreläst om ledarskap och bemötande för pedagoger och ledare på Bohusläns Museum i Uddevalla och Fuxernaskolan i Lilla Edet.    Vi berättade om vår metod ”Bemötandes Scenkonst” som också är ett förhållningssätt till livet som handlar om ALLA människors lika värde.

FRÅGOR VI TOG UPP I FÖRELÄSNINGEN:

  • Vad är nycklarna i ditt bemötande och ledarskap som får människor utveckla sina resurser optimalt?
  • Hur kan vi skapa ett lärande som är meningsfullt för varje individ?                                  Går det inom vårt system?
  • Finns det någon skillnad på att leda personer med intellektuella funktionsvariationer och normalstörda?

 

SAMTAL MED PER LODENIUS FRÅN RIKSDAGEN

Inspirerande och hoppfullt samtal med riksdagsledamot Per Lodenius, styrelse och aktörer från Kulturcentrum Väst samt inbjudna gäster i Stora Höga tisdagen den 16 april.

Vi samtalade om  jämlikhet och delaktighet i samhället, vem i praktiken som får välja själva.      Att Kulturcentrum Väst kan bli ett nav i regionen, för kultur, mångfald och hållbar utveckling
är spännande och väcker nya möjligheter:)